Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 19, item 22

22 Stemming motie Jaarverslag en slotwet 2017 van het ministerie van OCW en de Staat van het Onderwijs 2016-2017

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over Jaarverslag en slotwet 2017 van het ministerie van OCW en de Staat van het Onderwijs 2016-2017,

te weten:

  • -de motie-Van Meenen over het direct bekostigen van scholen (34950-VIII, nr. 10).

(Zie wetgevingsoverleg van 25 juni 2018.)

In stemming komt de motie-Van Meenen (34950-VIII, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.