Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 19, item 8

8 Stemmingen moties Leven Lang Leren

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Leven Lang Leren,

te weten:

 • -de motie-Van den Hul/Diertens over obstakels voor deelname aan leven lang ontwikkelen (30012, nr. 94);

 • -de motie-Van Raan c.s. over de mens als onderdeel van een houdbaar ecosysteem (30012, nr. 95);

 • -de motie-Van Raan over fossiele bedrijven uitsluiten van leven lang ontwikkelen (30012, nr. 96);

 • -de motie-Van Raan over betrekken van het actieprogramma bij onderzoek naar brede welvaart (30012, nr. 97);

 • -de motie-Van Brenk/Van den Hul over een dekkend volwaardig vavo-aanbod in Flevoland (30012, nr. 98);

 • -de motie-Van Brenk over een leven lang ontwikkelen toegankelijk maken voor iedereen tot de AOW-gerechtigde leeftijd (30012, nr. 99);

 • -de motie-Beertema over het besteden van ongebruikte trekkingsrechten (30012, nr. 100);

 • -de motie-Beertema/Wiersma over betrekken van het niet-bekostigd onderwijs bij het Regionaal investeringsfonds (30012, nr. 101);

 • -de motie-Wiersma/Van den Hul over onderzoek naar en ondersteuning van bedrijfsscholen (30012, nr. 102);

 • -de motie-Wiersma/Van der Molen over het erkennen van werkervaring (30012, nr. 103);

 • -de motie-Van der Molen/Wiersma over het experiment flexstuderen ook openstellen voor eerstejaars (30012, nr. 104);

 • -de motie-Van der Molen/Van den Hul over 15% kostenverhoging per studiepunt als maximum stellen (30012, nr. 105);

 • -de motie-Van der Molen c.s. over het alumnibeleid en een mbo-apk (30012, nr. 106).

(Zie vergadering van 30 oktober 2018.)

De voorzitter:

De motie-Wiersma/Van der Molen (30012, nr. 103) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Wiersma, Van der Molen en Diertens, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het erkennen van werkervaring het leven lang ontwikkelen stimuleert én sneller tot nieuwe kansen op werk leidt;

overwegende dat het kabinet werkenden hierbij de juiste randvoorwaarden wil bieden en dat het omzetten van werkervaring in een deelcertificaat of diploma een prominente plek moet krijgen;

overwegende dat dit in de praktijk nog beperkt vorm krijgt;

verzoekt de regering het valideren van werkervaring te vereenvoudigen, de bekendheid en waarde ervan te bevorderen, het gebruik te monitoren en, in het kader van flexibel onderwijs voor volwassenen, samenwerking tussen erkende evc-aanbieders en onderwijsinstellingen te verbeteren om het verzilveren van een evc-rapportage beter mogelijk te maken;

verzoekt de regering tevens met onderwijskoepels in overleg te gaan om examencommissies van scholen, die verantwoordelijk zijn voor het omzetten van werkervaring voor de doelgroep van volwassenen, herkenbaar te positioneren;

verzoekt de regering voorts de Kamer in het voorjaar 2019 over de uitkomsten te informeren en hierbij ook de uitkomsten van het lopende onderzoek naar evc op de arbeidsmarkt te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 108, was nr. 103 (30012).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van den Hul/Diertens (30012, nr. 94).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Raan c.s. (30012, nr. 95).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raan (30012, nr. 96).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raan (30012, nr. 97).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Brenk/Van den Hul (30012, nr. 98).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Brenk (30012, nr. 99).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Beertema (30012, nr. 100).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, de VVD, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Beertema/Wiersma (30012, nr. 101).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, de VVD, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wiersma/Van den Hul (30012, nr. 102).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Wiersma c.s. (30012, nr. 108, was nr. 103).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Molen/Wiersma (30012, nr. 104).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Molen/Van den Hul (30012, nr. 105).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Molen c.s. (30012, nr. 106).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.