Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 19, item 20

20 Stemmingen moties Duurzame toekomst voor vis en visser

Aan de orde zijn de stemmingen over aangehouden moties, ingediend bij het debat over de initiatiefnota van het lid De Groot over een duurzame toekomst voor vis en visser,

te weten:

  • -de motie-Geurts/Sienot over een Noordzeetransitiefonds (34526, nr. 6);

  • -de gewijzigde motie-Sienot/De Groot over aandacht voor het meervoudige gebruik van windparken (34526, nr. 19, was nr. 7);

  • -de gewijzigde motie-Sienot/De Groot over aandacht voor herstel van oesterbanken en andere biogene riffen bij de aanleg en inrichting van windmolenparken (34526, nr. 20, was nr. 8).

(Zie notaoverleg van 2 juli 2018.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Geurts stel ik voor zijn motie (34526, nr. 6) opnieuw aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de gewijzigde motie-Sienot/De Groot (34526, nr. 19, was nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Sienot/De Groot (34526, nr. 20, was nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, het CDA en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.