Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201926991 nr. 534

26 991 Voedselveiligheid

Nr. 534 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 1 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat alle vleeskuikenhouders in hun eigen administratie moeten bijhouden hoeveel dieren er dagelijks sterven in hun stal en dat deze gegevens moeten worden verstrekt wanneer een koppel kuikens wordt geslacht;

constaterende dat alleen houders die vleeskuikens houden in de hoogste bezetting deze sterftecijfers doorgeven, waardoor inzicht in de totale sterfte onder vleeskuikens ontbreekt;

verzoekt de regering, alle vleeskuikenhouders te verplichten aan RVO door te geven hoeveel dieren er dagelijks sterven in hun stal,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand