Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 19, item 14

14 Stemming motie Begroting Algemene Zaken en Begroting Koning

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning voor het jaar 2019,

te weten:

  • -de gewijzigde motie-Wassenberg/Van Kooten-Arissen over openstellingssubsidie voor Kroondomein Het Loo (35000-I, nr. 8, was nr. 6).

(Zie vergadering van 10 oktober 2018.)

In stemming komt de gewijzigde motie-Wassenberg/Van Kooten-Arissen (35000-I, nr. 8, was nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66 en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.