Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201926991 nr. 533

26 991 Voedselveiligheid

Nr. 533 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 1 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat kuikens, kalkoenen en eenden die in de huidige veehouderij worden gefokt en gedood voor vleesproductie vaak pijnlijke zweren aan hun poten hebben, voetzoollaesies genoemd;

constaterende dat alleen houders die vleeskuikens houden in de hoogste bezetting verplicht zijn om bij te houden hoeveel dieren lijden aan voetzoollaesies en deze scores moeten doorgeven aan een centrale database van de RVO;

verzoekt de regering, over te gaan tot een verplichte centrale registratie van voetzoollaesies voor alle houders van vleeskuikens, eenden en kalkoenen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand