Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 19, item 17

17 Stemmingen moties Paarden

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Paarden,

te weten:

  • -de motie-Graus over een blok paardenwelzijn in de opleiding voor het ruiterbewijs (28286, nr. 995);

  • -de motie-Graus/Wassenberg over strengere controle en handhaving (28286, nr. 997);

  • -de motie-Graus/Wassenberg over een taskforce Paarden (28286, nr. 998);

  • -de motie-Graus/Wassenberg over het Paardenbesluit in een wettelijk kader gieten (28286, nr. 999);

  • -de motie-Wassenberg/Graus over een verbod op het afknippen van de tastharen (28286, nr. 1000);

  • -de motie-Geurts/Von Martels over een overgangsperiode voor gecoupeerde paarden (28286, nr. 1001).

(Zie vergadering van 1 november 2018.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Geurts stel ik voor zijn motie (28286, nr. 1001) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Graus (28286, nr. 995).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus/Wassenberg (28286, nr. 997).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus/Wassenberg (28286, nr. 998).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus/Wassenberg (28286, nr. 999).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wassenberg/Graus (28286, nr. 1000).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.