Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 19, item 11

11 Stemmingen moties Kabinetsappreciatie hoofdlijnen klimaatakkoord

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de kabinetsappreciatie hoofdlijnen klimaatakkoord,

te weten:

 • -de motie-Klaver c.s. over een nationale CO2-heffing (32813, nr. 226);

 • -de motie-Klaver c.s. over uiterlijk in 2020 sluiten van de oudste kolencentrales (32813, nr. 227);

 • -de motie-Klaver c.s. over de aanvullende taakstelling voor de 55%-doelstelling toedelen aan de klimaattafels (32813, nr. 228);

 • -de motie-Jetten/Dik-Faber over voorbereiding van de uitvoering van het vonnis in de Urgenda-zaak (32813, nr. 229);

 • -de motie-Jetten/Klaver over kosten en baten voor toekomstige generaties betrekken bij het afwegen van maatregelen (32813, nr. 230);

 • -de motie-Kops over het door de shredder halen van het klimaatakkoord (32813, nr. 231);

 • -de motie-Agnes Mulder/Moorlag over inzichtelijke lasten en inkomenseffecten voor huishoudens (32813, nr. 232);

 • -de motie-Agnes Mulder c.s. over energiebesparingsmogelijkheden voor particulieren (32813, nr. 233);

 • -de motie-Agnes Mulder c.s. over een routekaart voor groen gas (32813, nr. 234);

 • -de motie-Van Raan c.s. over inkrimping van de veestapel (32813, nr. 235);

 • -de motie-Van Raan over krimp van de luchtvaart (32813, nr. 236);

 • -de motie-Van Raan c.s. over de salderingsregeling voor zonnepanelen (32813, nr. 237);

 • -de motie-Van Raan over aan de Kamer voorleggen van duurzaamheidskaders (32813, nr. 238);

 • -de motie-Van Raan over een CO2-reductiescenario van 55% in 2030 (32813, nr. 239);

 • -de motie-Dik-Faber/Jetten over de inzet van biomassa (32813, nr. 240);

 • -de motie-Yeşilgöz-Zegerius/Agnes Mulder over de kosteneffectiviteit als zwaarwegende factor (32813, nr. 241);

 • -de motie-Yeşilgöz-Zegerius/Agnes Mulder over stimulerende maatregelen die een handelingsperspectief bieden (32813, nr. 242);

 • -de motie-Yeşilgöz-Zegerius/Agnes Mulder over een gelijk speelveld voor Nederlandse bedrijven (32813, nr. 243);

 • -de motie-Moorlag/Klaver over het recent gepresenteerde DNB-rapport (32813, nr. 244).

(Zie vergadering van 31 oktober 2018.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Dik-Faber stel ik voor haar motie (32813, nr. 240) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Moorlag/Klaver (32813, nr. 244) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Moorlag, Klaver en Van Raan. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 246, was nr. 244 (32813).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Klaver c.s. (32813, nr. 226).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Klaver c.s. (32813, nr. 227).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Klaver c.s. (32813, nr. 228).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jetten/Dik-Faber (32813, nr. 229).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jetten/Klaver (32813, nr. 230).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kops (32813, nr. 231).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agnes Mulder/Moorlag (32813, nr. 232).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Agnes Mulder c.s. (32813, nr. 233).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Agnes Mulder c.s. (32813, nr. 234).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Raan c.s. (32813, nr. 235).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raan (32813, nr. 236).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raan c.s. (32813, nr. 237).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raan (32813, nr. 238).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raan (32813, nr. 239).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Yeşilgöz-Zegerius/Agnes Mulder (32813, nr. 241).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Yeşilgöz-Zegerius/Agnes Mulder (32813, nr. 242).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Yeşilgöz-Zegerius/Agnes Mulder (32813, nr. 243).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Moorlag c.s. (32813, nr. 246, was nr. 244).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de SGP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.