Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 43, item 22

22 Stemmingen moties Belastingontwijking

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over belastingontwijking, 

te weten: 

  • -de motie-Grashoff c.s. over het uitwerken van opties over substance-eisen in beleidsvoorstellen (25087, nr. 139); 

  • -de motie-Grashoff/Merkies over het intrekken van het beroep tegen het Commissiebesluit inzake Starbucks (25087, nr. 140); 

  • -de motie-Merkies/Grashoff over meer openheid over afspraken van de Belastingdienst met bedrijven (25087, nr. 141); 

  • -de motie-Omtzigt/Schouten over het uitwisselen van alle rulings in OESO-verband (25087, nr. 142); 

  • -de motie-Omtzigt/Schouten over betere controle op de inhoud van afgegeven rulings (25087, nr. 143); 

  • -de motie-Schouten/Van Weyenberg over verbreding van de grondslag voor de vennootschapsbelasting (25087, nr. 144). 

(Zie vergadering van 19 januari 2017.) 

In stemming komt de motie-Grashoff c.s. (25087, nr. 139). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Grashoff/Merkies (25087, nr. 140). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, Monasch en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Merkies/Grashoff (25087, nr. 141). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Omtzigt/Schouten (25087, nr. 142). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Omtzigt/Schouten (25087, nr. 143). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Schouten/Van Weyenberg (25087, nr. 144). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.