Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 43, item 23

23 Stemmingen moties Drugssmokkel douane Rotterdam

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Drugssmokkel bij douane in Rotterdam, 

te weten: 

  • -de motie-Van Raak over intensivering van de generieke controles door de douane (31934, nr. 14); 

  • -de motie-Marcouch over vergroten van de capaciteit bij de douane voor toezicht, handhaving en opsporing (31934, nr. 16). 

(Zie vergadering van 19 januari 2017.) 

In stemming komt de motie-Van Raak (31934, nr. 14). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Marcouch (31934, nr. 16). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.