Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201725087 nr. 141

25 087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

Nr. 141 MOTIE VAN DE LEDEN MERKIES EN GRASHOFF

Voorgesteld 19 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat tax rulings met bedrijven momenteel achter gesloten deuren tot stand komen;

verzoekt de regering, te zorgen voor meer openheid over afspraken die de Belastingdienst met bedrijven maakt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Merkies

Grashoff