Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201725087 nr. 140

25 087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

Nr. 140 MOTIE VAN HET LID GRASHOFF EN MERKIES

Voorgesteld 19 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering beroep heeft aangetekend tegen het besluit van de Europese Commissie inzake Starbucks;

overwegende dat Nederland volledige steun zou moeten verlenen aan Europese inspanningen om belastingontwijking en illegale staatssteun aan multinationals tegen te gaan;

overwegende dat de regering reeds heeft aangegeven inmiddels te zijn overgegaan naar de methode die de Europese Commissie in dit besluit als de juiste aanmerkte;

overwegende dat Nederland reeds de 25 miljoen euro aan belastinginkomsten heeft teruggevorderd in lijn met het Commissiebesluit;

verzoekt de regering, het beroep tegen het Commissiebesluit inzake Starbucks in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff

Merkies