Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201725087 nr. 142

25 087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

Nr. 142 MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN SCHOUTEN

Voorgesteld 19 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Nederlandse regering de deadline van 31 december om alle rulings in OESO-verband uit te wisselen niet gehaald heeft en momenteel slechts 15% van de rulings heeft uitgewisseld;

van mening dat Nederland zijn internationale verplichtingen moet nakomen;

verzoekt de regering, de Kamer voor 1 mei te informeren over:

  • hoeveel rulings er uitgewisseld zijn in OESO- en in EU-verband;

  • hoeveel rulings aangepast zijn voordat zij zijn uitgewisseld (en indien zij aangepast zijn, de reden voor aanpassing);

  • of er rulings aangetroffen zijn die niet in overeenstemming zijn met de vigerende wetgeving;

  • of er rulings aangetroffen zijn die niet in overeenstemming zijn met het vigerende beleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Schouten