Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 43, item 27

27 Stemmingen moties Intensieve kindzorg

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Intensieve kindzorg, 

te weten: 

  • -de motie-Van Meenen/Bergkamp over experimenten voor transmuraal werken in de intensieve kindzorg (34104, nr. 160); 

  • -de motie-Van Meenen/Bergkamp over toegang tot verpleegkundige zorg thuis onder de zorgverzekeringswet (34104, nr. 161); 

  • -de motie-Keijzer over het indiceren van zorgintensieve kinderen (34104, nr. 163); 

  • -de motie-Volp over het borgen van de zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag in de terminale fase (34104, nr. 164). 

(Zie vergadering van 19 januari 2017.) 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Meenen stel ik voor, zijn motie (34104, nr. 161) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Van Meenen/Bergkamp (34104, nr. 160). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Keijzer (34104, nr. 163). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de fractie van Houwers ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Volp (34104, nr. 164). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.