Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 43, item 28

28 Stemming motie Ontwerpbesluit wijziging Tabaks- en rookwarenbesluit

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VSO over het ontwerpbesluit houdende wijziging Tabaks- en rookwarenbesluit, 

te weten: 

  • -de motie-Ziengs over nadere verpakkingseisen in werking laten treden tien maanden na bekendmaking van de vastgestelde eisen (32011, nr. 56). 

(Zie vergadering van 19 januari 2017.) 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Ziengs stel ik voor, zijn motie (32011, nr. 56) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten.