Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 43, item 14

14 Stemming motie Financiering en verkoop van het Vakcollege

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VAO Financiering en verkoop van het Vakcollege, 

te weten: 

  • -de motie-Rog c.s. over terugbetalen van subsidie in het geval van private winst (31524, nr. 307). 

(Zie vergadering van 18 januari 2017.) 

In stemming komt de motie-Rog c.s. (31524, nr. 307). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.