Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 43, item 20

20 Stemming motie Protocol inzake sociale zekerheid

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Goedkeuring van het Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake sociale zekerheid, 

te weten: 

  • -de motie-Öztürk over actieve en heldere communicatie over verdragsaanpassingen (34489, nr. 8). 

(Zie vergadering van 19 januari 2017.) 

In stemming komt de motie-Öztürk (34489, nr. 8). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Klein en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.