Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 43, item 18

18 Stemmingen moties Externe veiligheid en asbest

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Externe veiligheid en asbest, 

te weten: 

  • -de motie-Van Veldhoven/Smaling over de integraliteit van inspecties bij bedrijven (25834, nr. 118); 

  • -de motie-Van Veldhoven over een brief over de zorgen over de inspectiepraktijk (25834, nr. 119); 

  • -de motie-Albert de Vries over arrangementen voor eigenaren-bewoners waarbij rekening wordt gehouden met draagkracht (25834, nr. 123). 

(Zie vergadering van 19 januari 2017.) 

De voorzitter:

De motie-Albert de Vries (25834, nr. 123) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Albert de Vries en Smaling. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 124, was nr. 123 (25834). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

In stemming komt de motie-Van Veldhoven/Smaling (25834, nr. 118). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Veldhoven (25834, nr. 119). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Albert de Vries/Smaling (25834, nr. 124, was nr. 123). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.