Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 43, item 7

7 Regeling van werkzaamheden (stemmingen)

De voorzitter:

Voordat we gaan stemmen, geef ik mevrouw Gesthuizen het woord. 

Mevrouw Gesthuizen (SP):

Voorzitter. Ik wil graag mijn motie op stuk nr. 96 (34550-VI) onder agendapunt 19 van de stemmingslijst, stemmingen over moties ingediend bij het VAO Seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk, aanhouden, omdat ik heb begrepen dat een aantal collega's daar nog nader naar wil kijken. 

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Gesthuizen stel ik voor, haar motie (34550-VI, nr. 96) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter:

Ik geef het woord aan de heer Öztürk. 

De heer Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk):

Voorzitter. Over punt 14 van de stemmingslijst, het wetsvoorstel over het protocol tussen Marokko en Nederland inzake sociale zekerheid, waarmee een aantal rechten van Marokkaanse Nederlanders wordt afgenomen, wil ik een hoofdelijke stemming. 

De voorzitter:

Een hoofdelijke stemming, oké. Dan gaan we nu stemmen.