Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 43, item 10

10 Stemming brief Herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels

Aan de orde is de stemming in verband met de brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het EU-voorstel: verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM (2016) 815 (34655, nr. 1). 

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten, onder de aantekening dat de fractie van de PVV geacht wenst te worden tegen te hebben gestemd. 

Daartoe wordt besloten.