Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 43, item 25

25 Stemmingen moties Diplomatieke immuniteit

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Diplomatieke immuniteit, 

te weten: 

  • -de motie-De Roon c.s. over diplomatieke kentekens voor slechts één jaar verstrekken (34550-V, nr. 63); 

  • -de motie-Van Nispen/Sjoerdsma over maatregelen om misdrijven en overtredingen van buitenlandse diplomaten niet onbestraft te laten (34550-V, nr. 64). 

(Zie vergadering van 19 januari 2017.) 

In stemming komt de motie-De Roon c.s. (34550-V, nr. 63). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Nispen/Sjoerdsma (34550-V, nr. 64). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.