Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 43, item 11

11 Stemming brief Energieprestaties gebouwen

Aan de orde is de stemming in verband met de brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het EU-voorstel: herziening richtlijn energieprestaties gebouwen COM (2016) 765 (34636, nr. 2). 

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten, onder de aantekening dat de fracties van GroenLinks en de PVV geacht wensen te worden tegen te hebben gestemd. 

Daartoe wordt besloten.