Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 43, item 13

13 Stemming motie Nucleaire veiligheid

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Nucleaire veiligheid, 

te weten: 

  • -de motie-Smaling c.s. over nationale en internationale druk op de Belgische regering (25422, nr. 170). 

(Zie vergadering van 22 december 2016.) 

De voorzitter:

De motie-Smaling c.s. (25422, nr. 170) is in die zin gewijzigd (25422. nr. 182) en nader gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Smaling, Jan Vos, Ouwehand, Van Tongeren, Van Veldhoven, Dik-Faber en Agnes Mulder, en luidt: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

appreciërende dat de regering haar zorgen omtrent de regelmatige storingen in de centrales van Doel en Tihange heeft overgebracht aan de Belgische regering; 

constaterende dat niettemin de zorgen van bewoners in de drie zuidelijke provincies van Nederland in stand zijn gebleven; 

verzoekt de regering, met gelijkgestemde buurlanden van België alle beschikbare nationale en internationale druk- en hulpmiddelen in te zetten om de Belgische regering te bewegen alert te zijn op onveilige situaties en tot actie te manen om deze te voorkomen, en de Kamer daar met regelmaat over te informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Zij krijgt nr. 183, was nr. 182 (25422). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Smaling c.s. (25422, nr. 183, was nr. 182). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de fractie van Houwers ertegen, zodat zij is aangenomen.