Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201725087 nr. 144

25 087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

Nr. 144 MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUTEN EN VAN WEYENBERG

Voorgesteld 19 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de huidige vennootschapsbelasting de nodige grondslagversmallers kent;

overwegende dat de werkgroep fiscaliteit in zijn rapport ten behoeve van de Studiegroep Duurzame Groei diverse grondslagverbredende maatregelen heeft aangereikt;

constaterende dat het binnen het huidige fiscale regime voor bedrijven aantrekkelijker is om zich te financieren met vreemd in plaats van eigen vermogen;

overwegende dat hierover de motie-Koolmees/Nijboer (32 013, nr. 121) is aangenomen;

verzoekt de regering, in het Belastingplan 2018 met voorstellen te komen om de grondslag van de vennootschapsbelasting te verbreden;

verzoekt de regering tevens, bij de terugsluis van de opbrengsten het evenwichtiger maken van de fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen mee te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouten

Van Weyenberg