Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 43, item 30

30 Stemmingen moties Wijziging Tabaks- en rookwarenwet

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten, 

te weten: 

  • -de motie-Van Gerven over een verbod op smaaktoevoegingen aan e-sigaretten (34470, nr. 11); 

  • -de motie-Van Gerven over heldere criteria opstellen voor de eigen registratiesystemen van producent en importeur (34470, nr. 12); 

  • -de motie-Van Gerven c.s. over een goedkeuringsprocedure voor nieuwe soorten tabaksproducten (34470, nr. 13). 

(Zie vergadering van 19 januari 2017.) 

In stemming komt de motie-Van Gerven (34470, nr. 11). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Gerven (34470, nr. 12). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Gerven c.s. (34470, nr. 13). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Hiermee zijn wij aan het eind gekomen van de stemmingen. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.