Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201725087 nr. 143

25 087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

Nr. 143 MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN SCHOUTEN

Voorgesteld 19 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederlandse rulings uitgewisseld worden met alle OESO- en EU-landen, zoals Roemenië, Cyprus en Mexico;

constaterende dat de Staten-Generaal geen duidelijk inzicht hebben in de rulings die door de Belastingdienst worden afgegeven;

verzoekt de regering, voor 1 april een voorstel naar de Kamer te sturen tot een betere controle op de inhoud van afgegeven rulings,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Schouten