Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201622112 nr. 2093

22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 2093 MOTIE VAN HET LID GROOT

Voorgesteld 22 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Europese Commissie voorstelt een Europese zwarte lijst van belastingparadijzen op te stellen;

overwegende dat zo'n zwarte lijst effectief kan bijdragen aan het aanpakken van internationale belastingontwijking;

overwegende dat zo'n zwarte lijst alleen goed kan werken als daar in EU-verband duidelijke sancties aan worden verbonden;

verzoekt de regering, zich in te zetten voor een eenduidige Europese zwarte lijst van belastingparadijzen en aan die lijst in EU-verband duidelijke sancties te verbinden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Groot