Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201522452 nr. 46

22 452 Internationalisering van het onderwijs

Nr. 46 MOTIE VAN HET LID STRAUS C.S.

Voorgesteld 2 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de potentiële banen voor mbo-afgestudeerden in de grensregio vaak ook over de grens liggen;

overwegende dat een Nederlands mbo-diploma niet zomaar toegang geeft tot vacatures in het betreffende beroep in een ander land;

overwegende dat om de erkenning en waardering van de beroepsdiploma's in een ander land te vergemakkelijken, onderwijsinstellingen sinds 2005 de mogelijkheid hebben om bij het diploma kosteloos een zogenaamd Europass-certificaatsupplement te verstrekken;

constaterende dat hier nog te weinig gebruik van wordt gemaakt;

verzoekt de regering om, in ieder geval de in de grensregio's gelegen roc's actief te wijzen op de mogelijkheid tot kosteloze verstrekking van het Europass-certificaatsupplement bij diploma's,

en gaat over tot de orde van de dag.

Straus

Jadnanansing

Van Meenen