30 545 Uitvoering Wet Werk en Bijstand

Nr. 154 MOTIE VAN DE LEDEN ULENBELT EN KARABULUT

Voorgesteld 2 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat niet alle gemeenten beschutte werkplekken realiseren;

overwegende dat hierdoor arbeidsgehandicapten tussen wal en schip dreigen te vallen;

verzoekt de regering, maatregelen te treffen opdat realisatie van beschutte werkplekken in iedere gemeente wordt gegarandeerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ulenbelt

Karabulut

Naar boven