Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 73, pagina 5114

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het minimumloon, te weten:

- de motie-Ulenbelt over een verhoging van het wettelijk minimumloon met 5% (31200 XV, nr. 76);

- de motie-Ulenbelt over het verkorten van de overgangstermijn naar het minimumloon voor volwassenen (31200 XV, nr. 77).

(Zie vergadering van 3 april 2008.)

In stemming komt de motie-Ulenbelt (31200-XV, nr. 76).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ulenbelt (31200-XV, nr. 77).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.