Publicaties over dossier 31200-XV

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het minimumloon, te weten de motie-Ulenbelt over een verhoging van het wettelijk minimumloon met 5% (31200 XV, nr. 76) en de motie-Ulenbelt over het verkorten van de overgangstermijn naar het minimumloon voor volwassenen (31200 XV, nr. 77)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  21-04-2008 2007-2008 nr. 73, pagina 5114 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 19 maart 2008 over het minimumloon

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  15-04-2008 2007-2008 nr. 72, pagina 5079 - 5080 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de wetsvoorstellen tot vaststelling van diverse begrotingen (31200 I t/m 31200 XVI; 31200 B t/m 31200 G)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-04-2008 2007-2008 nr. 25, pagina 1040 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 4 april 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  07-04-2008 2007-2008 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Eerste Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 27 maart 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  28-03-2008 2007-2008 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van de wetsvoorstellen Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2008 (31200 XV) en Vaststelling van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW (E) voor het jaar 2008 (31200 E), te weten: - de motie-Ulenbelt over handhaving van de tewerkstellingsvergunningen voor Roemenen en Bulgaren (31200 XV, nr. 25); - de motie-Ulenbelt over opnieuw invoeren van de regulering van het verkeer van werknemers uit MOE-landen (31200 XV, nr. 26); - de motie-Ulenbelt over de problemen door de ongecontroleerde instroom van arbeidsmigranten uit de MOE-landen (31200 XV, nr. 27) en 27 ander moties (de nrs. 28 t/m 53 en 29544, nr. 108)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-02-2008 2007-2008 nr. 37, pagina 2911 - 2914 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2008 (31200 XV)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-02-2008 2007-2008 nr. 37, pagina 2925 - 2926 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2008 (31200 XV);het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW (E) voor het jaar 2008 (31200 E).

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  06-02-2008 2007-2008 nr. 35, pagina 2742 - 2756 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van: het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2008 (31200 XV); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW (E) voor het jaar 2008 (31200 E).

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  06-02-2008 2007-2008 nr. 35, pagina 2708 - 2742 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van: het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2008 (31200 XV); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW (E) voor het jaar 2008 (31200 E), en van: de motie-Ulenbelt over handhaving van de tewerkstellingsvergunningen voor Roemenen en Bulgaren (31200 XV, nr. 25); de motie-Ulenbelt over opnieuw invoeren van de regulering van het verkeer van werknemers uit MOE-landen (31200 XV, nr. 26); de motie-Ulenbelt over de problemen door de ongecontroleerde instroom van arbeidsmigranten uit de MOE-landen (31200 XV, nr. 27); de motie-Ulenbelt over het akkoord tussen de vakbonden en de VNG (31200 XV, nr. 28): de motie-Karabulut over het oormerken van middelen voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening (31200 XV, nr. 29): de motie-Karabulut over het sneller verstrekken van uitkeringen (31200 XV, nr. 30); de motie-Van Hijum c.s. over het bevorderen van de samenwerking tussen de ketenpartners op regionaal niveau (31200 XV, nr. 31); de motie-Van Hijum c.s. over de financiering van de REA-instituten (31200 XV, nr. 32); de motie-Omtzigt/Hamer over een goed inzicht in de koopkracht na pensionering (31200 XV, nr. 33); de motie-Nicolaï over het ontwikkelen van voorstellen gericht op verhoging van de arbeidsparticipatie (31200 XV, nr. 34); de motie-Nicolaï over het alleen openstellen van de grenzen als omringende EU-landen hiertoe ook besluiten (31200 XV, nr. 35); de motie-Nicolaï/Koser Kaya over de vormgeving van het integratietraject (31200 XV, nr. 36); de motie-Blok over het baseren van de WW-uitkering op de werkelijk betaalde premies (31200 XV, nr. 37); de motie-Blok over stopzetten van de export van kinderbijslag en andere kinderregelingen naar niet EU-landen (31200 XV, nr. 38); de motie-Blok over het ontwikkelen van voorstellen voor het wegnemen van belemmeringen op de arbeidsmarkt (31200 XV, nr. 39); de motie-Blok/Koser Kaya over een heldere wettelijke afbakening van het begrip zzp'er (31200 XV, nr. 40); de motie-Hamer c.s. over experimenteren met het aanbieden van CWI-competentietests (31200 XV, nr. 41); de motie-Hamer c.s. over maatregelen ter vermindering van leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt (31200 XV, nr. 42); de motie-Fritsma over terugdraaien van de openstelling van de arbeidsmarkt voor werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten (31200 XV, nr. 43); de motie-Fritsma over de mogelijkheid van beroep op sociale voorzieningen na tien jaar legaal verblijf in Nederland (31200 XV, nr. 44); de motie-Fritsma over een dagelijkse meldingsplicht voor bijstandsgerechtigden (31200 XV, nr. 45); de motie-Ortega-Martijn c.s. over opzetten van een pilot schooltijdbanen (31200 XV, nr. 46); de motie-Ortega-Martijn c.s. over onderzoek naar verbetering van scholingsmogelijkheden van flexwerkers (31200 XV, nr. 47); de motie-Ortega-Martijn c.s. over flexibilisering van de regeling voor pleegzorgverlof (31200 XV, nr. 48); de motie-Van Gent over een kerstbonus aan mensen met huurtoeslag (31200 XV, nr. 49); de motie-Van Gent over de indiening van een nieuw wetsvoorstel op basis van de voorstellen van FNV en VNG (31200 XV, nr. 50); de motie-Koser Kaya over een publiekscampagne gericht op het doorwerken van 65-plussers (31200 XV, nr. 51); de motie-Koser Kaya over de mogelijkheid voor 65-plussers actief te blijven op de arbeidsmarkt als zzp'er (31200 XV, nr. 52); de motie-Van der Vlies over uitzonderingen op de beperking van de algemene heffingskorting (31200 XV, nr. 53); de motie-Nicolaï/Koser Kaya over het ontheffen van alleenstaande ouders met jonge kinderen van de sollicitatieplicht (29544, nr. 108)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  06-02-2008 2007-2008 nr. 35, pagina 2771 - 2778 Tweede Kamer der Staten-Generaal