Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 73, pagina 5113

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over cijfers van de Actal over administratieve lasten, te weten:

- de motie-Van der Burg over het terugdraaien van de verpakkingenbelasting (29515, nr. 238);

- de motie-Pechtold/Van der Burg over het betrekken van de gevolgen voor de administratieve lasten bij de advisering over moties (29515, nr. 239);

- de motie-Tony van Dijck over een kritische analyse van de verpakkingenbelasting (29515, nr. 240).

(Zie vergadering van 3 april 2008.)

In stemming komt de motie-Van der Burg (29515, nr. 238).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Pechtold/Van der Burg (29515, nr. 239).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de PvdD, de VVD, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Tony van Dijck (29515, nr. 240).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.