Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 73, pagina 5107

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het tegengaan van segregatie in het basisonderwijs, te weten:

- de motie-Bosma over het afzien van een vast aanmeldmoment (31293, nr. 6);

- de motie-Jasper van Dijk over het aantal pilots voor gemengde scholen (31293, nr. 8).

(Zie vergadering van 2 april 2008.)

In stemming komt de motie-Bosma (31293, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (31293, nr. 8)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.