Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 73, pagina 5113-5114

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over de celcapaciteit, te weten:

- de motie-Teeven/Van Velzen over de juridische mogelijkheden om Nederlandse celcapaciteit aan de Belgische autoriteiten ter beschikking te stellen (24587, nr. 265);

- de motie-Van Velzen c.s. over de mogelijkheid om gedetineerden een eigen cel te bieden (24587, nr. 266);

- de motie-De Roon over het verhogen van de pakkans van daders van ernstige misdrijven met 100% (24587, nr. 267);

- de motie-De Roon over wederzijdse bijstand in Beneluxverband (24587, nr. 268);

- de motie-De Roon over onderzoek naar verlaging van de kosten van cellen (24587, nr. 269).

(Zie vergadering van 3 april 2008.)

In stemming komt de motie-Teeven/Van Velzen (24587, nr. 265).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Velzen c.s. (24587, nr. 266).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Roon (24587, nr. 267).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Roon (24587, nr. 268).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Roon (24587, nr. 269).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.