Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 73, pagina 5107

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (uitvoeringstechnische wijzigingen) (31247).

(Zie vergadering van 19 maart 2008.)

De voorzitter:

In de vergadering van 19 maart 2008 is het amendement op stuk nr. 9 ingetrokken.

In stemming komt het wetsvoorstel

De voorzitter:

Ik constateert dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen aangenomen.