Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 73, pagina 5111

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de prestaties van woningcorporaties en huurharmonisatie, te weten:

- de motie-Depla c.s. over onderzoek naar de bewaking van de integriteit binnen woningcorporaties (29453, nr. 74);

- de motie-Fritsma/Madlener over benoeming van raden van toezicht/bestuur door de gemeenteraden (29453, nr. 75);

- de motie-Jansen over een doelstelling voor de minimale omvang van de socialewoningvoorraad (29453, nr. 76).

(Zie vergadering van 3 april 2008.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Depla stel ik voor, zijn motie (29453, nr. 74) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Fritsma/Madlener (29453, nr. 75).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jansen (29453, nr. 76).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.