Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 73, pagina 5110

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Schiphol, te weten:

- de motie-Duyvendak/Roemer over hogere tarieven voor vliegbewegingen tussen 6.00 en 7.00 uur (29665, nr. 87);

- de motie-Duyvendak/Roemer over het niet aanpassen van het Luchthavenverkeerbesluit (29665, nr. 88);

- de motie-Duyvendak/Roemer over de interpretatie van de omzetting van de gelijkwaardigheidscriteria (29665, nr. 89);

- de motie-Cramer/Tang over het ontwikkelen van varianten met significant minder geluidsbelasting tussen 23.00 en 7.00 uur (29665, nr. 90);

- de motie-Cramer/Tang over een experiment met een ruimere bocht om Badhoevedorp (29665, nr. 92);

- de motie-Tang/Cramer over het trekken van conclusies over de inzet van tariefdifferentiatie door Schiphol (29665, nr. 93).

(Zie vergadering van 2 april 2008.)

In stemming komt de motie-Duyvendak/Roemer (29665, nr. 87).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Duyvendak/Roemer (29665, nr. 88).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Duyvendak/Roemer (29665, nr. 89).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Cramer/Tang (29665, nr. 90).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Cramer/Tang (29665, nr. 92).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Tang/Cramer (29665, nr. 93).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.