Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-1997nr. 41, pagina 3379

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met de gewijzigde PKB over het Nederlandse deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam-Brussel-Parijs (22026, nr. 70).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de PvdA, D66, het GPV, de VVD en de CD voor deze gewijzigde PKB hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen.

Ik stel voor, de gewijzigde PKB goed te keuren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Geachte medeleden, wij hebben een lang en zwaar seizoen achter de rug; een seizoen dat traditioneel de drukste periode van het parlementaire jaar is. Ik ben pas tegen het einde van die periode op deze plaats gekomen. U hebt mij op een rijdende trein gezet. Toch meen ik, met dankbaarheid, te mogen zeggen dat wij de klus weer hebben geklaard. Dat wil zeggen dat alle fiscale wetsvoorstellen tijdig naar de overzijde van het Binnenhof zijn gegaan en alle begrotingen voor Kerstmis zijn behandeld. Gezien de korte tijd die ik hier zit, is dat primair een verdienste van mijn voorganger. Het is echter in de eerste plaats de verdienste van ons allemaal als Kamerleden en niet te vergeten de verdienste van allen die ons hebben bijgestaan. Kamermedewerkers, fractiemedewerkers en persoonlijke medewerkers hebben lange arbeidstijden en korte rusttijden genoteerd. Dat moet kunnen, als het niet anders kan, en moet worden voorkomen, als dat mogelijk is. Dat geldt, gezien het verloop van deze dag, ook voor onszelf.

Op grond van enkele weken ervaring matig ik mij geen oordeel aan over de doelmatigheid van onze debatten. Ik beloof u van ganser harte, daar ooit op terug te komen. Een oordeel over de kwaliteit van de debatten past zelfs een zeer ervaren voorzitter niet, laat staan mijzelf. Wel heb ik deze weken gemerkt dat het voorzitten van levendige debatten een buitengemeen aangename taak is. En aan levendigheid heeft het niet ontbroken, ook heden niet, al was het maar in debatjes met twee minuten spreektijd. Ook deze middag was dus buitengewoon levendig. Een voorzitter behoeft hier weinig aan te doen, behalve zo af en toe op zijn horloge en de chronometer te kijken, wetende dat de tijdsbegrippen van de leden en de voorzitter soms uiteenlopen, zoals ook de betekenis van de woorden "ten slotte", "ik rond af", "een laatste kanttekening" en "nu echt ten slotte".

Ik dank u voor de vriendelijkheid waarmee u mijn onwennige optreden in mijn voordagen in deze functie hebt bejegend. Graag wens ik u allen een goed kerstreces toe. Ik hoop van harte dat u in die periode ook zult denken aan onze collega Broos van Erp die zo ernstig ziek is.

(Applaus)

Sluiting 19.47 uur