Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-1997nr. 41, pagina 3374

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de Europese Top, te weten:

- de motie-Rosenmöller over een volksraadpleging over het nieuwe verdrag van de Europese Unie (21501-20, nr. 51).

(Zie vergadering van 17 december 1996.)

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP en het AOV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.