Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-1997nr. 41, pagina 3378

Aan de orde zijn de stemmingen over drie moties, ingediend bij het debat over de Najaarsnota, te weten:

- de motie-Ybema c.s. over incidentele middelen voor strafrechtelijke opvangvoorzieningen (25130, nr. 3);

- de motie-Van der Ploeg c.s. over een eerste storting op de AOW-spaarrekening (25130, nr. 4);

- de motie-Van der Ploeg c.s. over de wachtlijstenproblematiek gehandicapten (25130, nr. 5).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Ybema c.s. (25130, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van D66, het GPV, de SGP, de RPF, de PvdA, de SP, het CDA, de groep-Nijpels, het AOV en de CD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Ploeg c.s. (25130, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, het GPV, de SGP, de RPF, de VVD, de groep-Nijpels, het AOV, de CD en de SP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Ploeg c.s. (25130, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.