Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-1997nr. 41, pagina 3374

Aan de orde zijn de stemmingen over drie moties, ingediend bij het debat over het Nederlandse wapenexportbeleid, te weten:

- de motie-Sipkes over het informeren van de Kamer over afgegeven vergunningen (22054, nr. 22);

- de motie-Van Ardenne-van der Hoeven over het informeren van de Kamer over de toegestane wapenleveranties per land (22054, nr. 23);

- de motie-Van den Doel c.s. over wapenexporten (22054, nr. 24).

(Zie vergadering van 17 december 1996.)

In stemming komt de motie-Sipkes (22054, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA, het CDA, de groep-Nijpels en het AOV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Ardenne-van der Hoeven (22054, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de SGP, de PvdA, GroenLinks en de SP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van den Doel c.s. (22054, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de CD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.