Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-1997nr. 41, pagina 3376

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de Cultuurraad, te weten:

- de motie-Van Nieuwenhoven c.s. over Rotterdam als culturele hoofdstad in 2001 (21501-05, nr. 23).

(Zie vergadering van 18 december 1996.)

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de CD en de SGP tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.