Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-1997nr. 41, pagina 3378-3379

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend in het debat over de knelpunten Arbeidstijdenwet, te weten:

- de motie-Hofstra c.s. over knelpunten bij de invoering van de Arbeidstijdenwet (25092, nr. 4).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, D66, het CDA, de groep-Nijpels en het AOV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.