Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-1997nr. 41, pagina 3377

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend in het debat over de Katholieke Universiteit Brabant, te weten:

- de motie-Lansink/Rabbae over de juistheid van verstrekte informatie (24646, nr. 82).

(Zie vergadering van 18 december 1996.)

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, GroenLinks en de SP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.