Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-1997nr. 41, pagina 3375

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Instelling van een Raad voor de financiële verhoudingen (Wet op de Raad voor de financiële verhoudingen) (24781).

(Zie vergadering van 18 december 1996.)

In stemming komt het amendement-Van der Hoeven c.s. (stuk nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel 1, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van der Hoeven c.s. (stuk nr. 6), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 2 t/m 4 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.