Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-1997nr. 41, pagina 3374

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van bepalingen van verschillende wetten in verband met de erkenning van de vrijheid van levensovertuiging als grondrecht (24614).

(Zie vergadering van 4 december 1996.)

De artikelen I en II worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Koekkoek (stuk nr. 9, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de groep-Nijpels, de CD, het AOV, D66, GroenLinks en de SP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de andere op stuk nr. 9 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel III wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen IV t/m XV worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Koekkoek (stuk nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van D66 tegen dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Artikel XVI, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Koekkoek (stuk nr. 13), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen XVII t/m XXVIII en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de SGP tegen het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.