Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend in het debat over het asielbeleid, te weten:

- de motie-De Hoop Scheffer over wijziging van artikel 13a van de Vreemdelingenwet (19637, nr. 195).

(Zie vergadering van 24 juni 1996.)

De voorzitter:

Hedenmiddag is gevraagd om hoofdelijke stemming over deze motie. Ik stel vast, dat dat verzoek gehandhaafd wordt.

Vóór stemmen de leden: Schuurman, Smits, Soutendijk-van Appeldoorn, Van der Stoel, Terpstra, Te Veldhuis, Verbugt, Verhagen, Verkerk, Van der Vlies, O.P.G. Vos, Voûte-Droste, B.M. de Vries, J.M. de Vries, Weisglas, Wolters, Zonneveld, Aiking-van Wageningen, Van Ardenne-van der Hoeven, Assen, Beinema, Biesheuvel, Bijleveld-Schouten, Blaauw, Blauw, Van Blerck-Woerdman, Bolkestein, Boogaard, Bremmer, Bukman, Van de Camp, Cherribi, Cornielje, Dankers, Deetman, Van den Doel, Doelman-Pel, Van Erp, Esselink, Essers, Gabor, Van Heemskerck Pillis-Duvekot, Heerma, Van der Heijden, Hessing, Hillen, Van der Hoeven, Hofstra, Van Hoof, Hoogervorst, De Hoop Scheffer, Ten Hoopen, Janmaat, De Jong, H.G.J. Kamp, Keur, Klein Molekamp, Koekkoek, Korthals, Lansink, Leers, Van der Linden, Mateman, Mulder-van Dam, Nijpels-Hezemans, Passtoors, Reitsma, Remkes, Van Rey, Rijpstra en Van Rooy.

Tegen stemmen de leden: Schutte, Sipkes, Stellingwerf, Sterk, Swildens-Rozendaal, Van Traa, Valk, Ter Veer, Versnel-Schmitz, Verspaget, Vliegenthart, Van Vliet, M.B. Vos, Vreeman, Wallage, Van Walsem, Van Waning, Witteveen-Hevinga, Wolffensperger, Woltjer, Ybema, Van Zijl, Zijlstra, Van Zuijlen, Adelmund, Apostolou, Augusteijn-Esser, Bakker, Van den Bos, Van Boxtel, M.M. van der Burg, De Cloe, Crone, Van Dijke, Dijksma, Dijksman, Dittrich, Duivesteijn, Fermina, Van Gelder, Van Gijzel, Giskes, De Graaf, Van Heemst, Hoekema, Houda, Huys, Jeekel, Jorritsma-van Oosten, Kalsbeek-Jasperse, VoorzitterDe Koning, Lambrechts, Leerkes, Liemburg, Lilipaly, Marijnissen, Middel, Van Middelkoop, Van Nieuwenhoven, Noorman-den Uyl, Oedayraj Singh Varma, Oudkerk, Van Oven, Van der Ploeg, Poppe, Rabbae, Rehwinkel, Van 't Riet, Roethof, Rosenmöller, Rouvoet, Scheltema-de Nie en Schimmel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat 71 leden voor hebben gestemd en 73 tegen, zodat de motie is verworpen.

Naar boven