Aan de orde is de stemming over het beleidsplan Drink- en industriewatervoorziening (23168).

(Zie nota-overleg van 17 juni 1996.)

De voorzitter:

Ik stel voor, de planologische kernbeslissing goed te keuren.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven