Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van een nieuwe Arbeidsvoorzieningswet (Arbeidsvoorzieningswet 1996) (24450).

(Zie vergadering van 25 juni 1996.)

De voorzitter:

Ik deel mede, dat mevrouw Dankers haar amendement op stuk nr. 27 intrekt.

De artikelen 1 en 2 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Dankers (stuk nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, het AOV, de groep-Nijpels en de Unie 55+ voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Vliegenthart c.s. (stuk nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de CD en GroenLinks tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Artikel 3, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Vliegenthart c.s. (stuk nr. 10), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Dankers (stuk nr. 22, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de groep-Nijpels, het AOV en de Unie 55+ voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 22 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Vliegenthart c.s. (stuk nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de CD, de RPF, de SGP en het GPV tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Artikel 4, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Vliegenthart c.s. (stuk nr. 11), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Dankers (stuk nr. 23, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, het AOV, de groep-Nijpels en de Unie 55+ voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 23 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Bakker c.s. (stuk nr. 13, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de PvdA, de RPF, de SGP, het GPV, GroenLinks, de SP, de VVD, het CDA, het AOV, de groep-Nijpels en de Unie 55+ voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fractie ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement de andere op stuk nr. 13 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Artikel 5, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Bakker c.s. (stuk nr. 13, I), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Dankers (stuk nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+, GroenLinks en de SP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Dankers (stuk nr. 25, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de groep-Nijpels, het AOV en de Unie 55+ voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 25 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Artikel 6 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 7 t/m 9 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming kom het amendement-Bakker c.s. (stuk nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de PvdA, GroenLinks, de SP, de VVD, de groep-Nijpels, het AOV en de Unie 55+ voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel 10, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Bakker c.s. (stuk nr. 14), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 11 t/m 13 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Dankers (stuk nr. 35, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de RPF, de SGP, het GPV en GroenLinks voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de andere op stuk nr. 35 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel 14 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 15 en 16 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Bakker c.s. (stuk nr. 15, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de PvdA, GroenLinks, de SP, de VVD, het CDA, de groep-Nijpels, het AOV en de Unie 55+ voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement de andere op stuk nr. 15 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Essers c.s. (stuk nr. 16, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de CD tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 16 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Dankers (stuk nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de groep-Nijpels en het AOV voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 17, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Bakker c.s. (stuk nr. 15, I) en het amendement-Essers c.s. (stuk nr. 16, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 18, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Bakker c.s. (stuk nr. 15, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 19, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Bakker c.s. (stuk nr. 15, III), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 20, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Bakker c.s. (stuk nr. 15, IV), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 21, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Bakker c.s. (stuk nr. 15, V), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 22, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Essers c.s. (stuk nr. 16, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 23 t/m 29 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Dankers (stuk nr. 37, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+, GroenLinks en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 37 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Vliegenthart c.s. (stuk nr. 12, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de SP, D66, de RPF, de SGP, het GPV, de VVD, het CDA, de groep-Nijpels, het AOV en de Unie 55+ voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement de andere op stuk nr. 12 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Essers c.s. (stuk nr. 17, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, D66, de PvdA, GroenLinks, de SP, de groep-Nijpels, het AOV en de Unie 55+ voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 17 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Aangezien het amendement-Vliegenthart c.s. (stuk nr. 12, I) en het amendement-Bakker c.s. (stuk nr. 15, VI) beide zijn aangenomen, moeten de teksten van deze amendementen in elkaar worden verwerkt.

Aangezien het amendement-Vliegenthart c.s. (stuk nr. 12, I) en het amendement-Essers c.s. (stuk nr. 17, I) beide zijn aangenomen, moeten de teksten van deze amendementen in elkaar worden verwerkt.

Nu het amendement-Bakker c.s. (stuk nr. 15, VI) en het amendement-Essers c.s. (stuk nr. 17, I) beide zijn aangenomen, wordt onderdeel D van eerstgenoemd amendement geacht te zijn vervallen.

Artikel 30, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Vliegenthart c.s. (stuk nr. 12, I), het amendement-Bakker c.s. (stuk nr. 15, VI, met uitzondering van onderdeel D) en het amendement-Essers c.s. (stuk nr. 17, I), wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Aangezien het amendement-Vliegenthart c.s. (stuk nr. 12, II) en het amendement-Bakker c.s. (stuk nr. 15, VII) beide zijn aangenomen, moeten de teksten van die amendementen in elkaar worden verwerkt.

Artikel 31, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Vliegenthart c.s. (stuk nr. 12, II) en het amendement-Bakker c.s. (stuk nr. 15, VII), wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Aangezien het amendement-Vliegenthart c.s. (stuk nr. 12, III) en het amendement-Bakker c.s. (stuk nr. 15, VIII) beide zijn aangenomen, moeten de teksten van die amendementen in elkaar worden verwerkt.

Artikel 32, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Vliegenthart c.s. (stuk nr. 12, III) en het amendement-Bakker c.s. (stuk nr. 15, VIII), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Dankers (stuk nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+, de RPF, de SGP, het GPV en de SP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Aangezien het amendement-Vliegenthart c.s. (stuk nr. 12, IV) en het amendement-Bakker c.s. (stuk nr. 15, IX) beide zijn aangenomen, moeten de teksten van die amendementen in elkaar worden verwerkt.

Artikel 33, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Vliegenthart c.s. (stuk nr. 12, IV) en het amendement-Bakker c.s. (stuk nr. 15, IX), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Dankers (stuk nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de groep-Nijpels en het AOV voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 34, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Essers c.s. (stuk nr. 17, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 35 t/m 43 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Dankers (stuk nr. 28, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de groep-Nijpels en de SP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 28 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel 44 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 45 t/m 60 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Essers c.s. (stuk nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, D66, de RPF, de SGP, het GPV, de PvdA, GroenLinks, de SP, de groep-Nijpels, het AOV en de Unie 55+ voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel 61, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Essers c.s. (stuk nr. 32), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 62 t/m 67 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Middelkoop (stuk nr. 20, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het GPV, de RPF, de SGP, GroenLinks, de SP, de groep-Nijpels, het AOV en de Unie 55+ voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 20 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel 68 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 69 t/m 77 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Essers c.s. (stuk nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, D66, de RPF, de SGP, het GPV, de PvdA, GroenLinks, de SP, het CDA, de groep-Nijpels, het AOV en de Unie 55+ voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel 78, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Essers c.s. (stuk nr. 19), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 79 t/m 84 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Dankers (stuk nr. 30, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA en het AOV voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 30 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Artikel 85 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 86 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Dankers (stuk nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, het AOV en de SP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 87, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Bakker c.s. (stuk nr. 13, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 88 t/m 93 worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 94, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Bakker c.s. (stuk nr. 13, III), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 95 t/m 98 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de SP, D66, de RPF, de SGP, het GPV, de VVD, de groep-Nijpels, het AOV en de Unie 55+ voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Naar boven