Aan de orde zijn de stemmingen over twee moties, ingediend in het nota-overleg over het drugsbeleid, te weten:

- de motie-Van Oven/Oudkerk over de beperking van de verkoop van softdrugs tot 5 gram (24077, nr. 9);

- de motie-Van Oven/Oudkerk over de produktie en toelevering van nederwiet (24077, nr. 10).

(Zie nota-overleg van 21 maart 1996.)

In stemming komt de motie-Van Oven/Oudkerk (24077, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, GroenLinks, de SP en de Unie 55+ voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Oven/Oudkerk (24077, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de SP, de groep-Nijpels en de Unie 55+ voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven